ESF

Binnen Devan werken we aan een project rond  duurzaam loopbaanbeleid  – werkbaar werk voor iedere medewerker in de onderneming. Het project kreeg de naam “Devan future oriented”.  Daarbij krijgen we steun en subsidie vanuit het ESF (Europees Sociaal Fonds).

DEVAN Chemicals is wereldspeler op vlak van innovatieve chemische producten en processen voor textiel en ontwikkelt functionaliteiten die de performantie en bescherming van het textiel verhogen. DEVAN kende de voorbije jaren een sterke groei en heeft een ambitieus groeiplan tegen 2020. Omwille van deze groei, en op vraag van de medewerkers, moet ook het HR- en loopbaanbeleid nog verder evolueren in de richting van een duurzaam loopbaanbeleid waarbij de medewerker centraal staat. We organiseren acties op het gebied van:

  • Onthaal: een beleid uitwerken (onthaalbrochure, peter-meterschapstraject,…) waardoor nieuwe medewerkers efficiënter kunnen integreren en de medewerkerstevredenheid stijgt.
  • Work-life: werken rond ergonomie, met als beoogd resultaat een betere work-life balans en “gezonde en happy” medewerkers.
  • Loopbaanbeleid: uitwerken van een performance cycle. Hierdoor krijgen we ook meer inzicht in de wensen van medewerkers, een betere communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden, transparantie en een objectiever beloningsbeleid.
  • Leiderschap: door een betere ondersteuning te bieden aan onze teamleads, kunnen we de werking verbeteren en verhogen we tevredenheid van medewerkers
  • Jobinhoud: Werkbaarder werk, ook voor onze oudere medewerkers (jobrotatie, taakverbreding,….)